09/07/2021

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΦΟΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

Ταιριάζει…γάντι! Γάντια προστασίας για όλους;

Δεν είναι όλα τα γάντια προστασίας κατάλληλα για όλες τις εργασίες.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, έχουν τεθεί συγκεκριμένα πρότυπα για τα προστατευτικά γάντια, ανάλογα με τα επίπεδα κινδύνου τα οποία ο χρήστης καλείται να αντιμετωπίσει στην εργασία του.

Σηκώστε το γάντι στον κίνδυνο – με γάντια προστασίας!

Σύμφωνα με την ένταση του κινδύνου κάθε εργασίας, υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες γαντιών προστασίας.

Κατηγορία Ι

Αφορά γάντια απλού σχεδιασμού, ικανά να αντιμετωπίσουν ελάχιστους κινδύνους όπως είναι για παράδειγμα τα γάντια καθαρισμού οικιακής χρήσης.

Η συγκεκριμένη κατηγορία επισημαίνεται από τον κατασκευαστή, είναι διαθέσιμη σε διαφορετικά μεγέθη, εμφανίζει τιμές ουδέτερου pH (3.5 με 9) και θεωρείται αβλαβής, καθώς ούτε η κατασκευή του γαντιού και τα υλικά του αλλά και οποιαδήποτε φθορά από την κανονική χρήση του δε θα πρέπει να είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο βλαβερά για την υγεία ή για την υγιεινή του χρήστη.

Πρότυπα: EN 420:2003 + A1:2009

Κατηγορία ΙΙ

Πρόκειται για γάντια τα οποία δεν ανήκουν στις κατηγορίες Ι και ΙΙΙ και είναι κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν ενδιάμεσο κίνδυνο. Τα γάντια την κατηγορίας θεωρούνται γενικής χρήσης και καλύπτουν πολλά και διαφορετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως το Πρότυπο EN 388 για προστασία έναντι μηχανικών κινδύνων το οποίο τα καθιστά ανθεκτικά έναντι τριβής, κοψίματος, διάσχισης και διάτρησης. 

Κάποια γάντια μπορεί επίσης να ικανοποιούν συγκεκριμένες εφαρμογές όπως:

Τα γάντια της κατηγορίας ΙΙΙ πιστοποιούνται από οργανισμό ανεξάρτητο από τον κατασκευαστή και φέρουν κατάλληλα σήματα για να υποδείξουν τους κινδύνους για τους οποίους παρέχουν προστασία.

Πρότυπα: EN 420:2003, EN 388:2003, EN 511:2006, EN 407:2004, EN 374-2:2003, EN 12477:2001 + A1:2005, ΕΝ 1149-2

Κατηγορία ΙΙΙ

Στην κατηγορία εντάσσονται τα γάντια πολύπλοκου σχεδιασμού, ικανά να προστατεύσουν το χρήστη από μη αναστρέψιμους ή ακόμη και θανάσιμους κινδύνους. 

Τα γάντια είναι συνήθως αδιάβροχα και στεγανά και συμμορφώνονται με πολλά διαφορετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ικανά να προστατεύσουν το χρήστη από εφαρμογές όπως:

Και σε αυτή την κατηγορία τα γάντια προστασίας πιστοποιούνται από οργανισμό ανεξάρτητο από τον κατασκευαστή και φέρουν τις κατάλληλες ενδείξεις. 

Πρότυπα: EN 420:2003, ΕΝ 407:2004, ΕΝ 374-3:2003, EN 60903:2003, EN 455

Μην πετάτε το γάντι

Στη χώρα μας σύμφωνα με το άρθρο 4, ο εργοδότης θα πρέπει να κρατά ενήμερο το προσωπικό του σχετικά με τους κινδύνους στο περιβάλλον εργασίας, παρέχοντας τα κατάλληλα και σωστά σε μέγεθος Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), σε απόλυτη συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Οι επαρκείς οδηγίες για την χρήση τους είναι απαραίτητες και τα ΜΑΠ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον σκοπό που αναφέρει ο κατασκευαστής και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Για να είστε σίγουροι ότι η επιχείρησή σας συμμορφώνεται με τις απαραίτητες Κοινοτικές Οδηγίες και παρέχετε την καλύτερη δυνατή προστασία στους εργαζομένους σας, ή εάν είστε εργαζόμενος, θα πρέπει να επιλέξετε γάντια προστασίας που όχι μόνο κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, αλλά είναι ταυτόχρονα εξαιρετικά καλής ποιότητας. 

Στην εταιρεία MOLOSSOS, θα βρείτε γάντια προστασίας που προστατεύουν υπεύθυνα και καλύπτουν τις διαφοροποιημένες ανάγκες σας, ανάλογα με την εργασία σας. 

Πίσω στο blog