09/07/2021

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΦΟΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;

Δεν είναι όλα τα γάντια εργασίας κατάλληλα για όλες τις εργασίες.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχουν τεθεί συγκεκριμένα πρότυπα για τα προστατευτικά γάντια εργασίας. Τα πρότυπα αυτά, χωρίζονται ανάλογα με τα επίπεδα κινδύνου, τα οποία ο εργαζόμενος καλείται να αντιμετωπίσει στην εργασία του.

Κατηγορίες στα γάντια εργασίας. Ποια είναι τα ιδανικά για την δική σας εργασία:

Σύμφωνα με την ένταση του κινδύνου κάθε εργασίας, υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες γαντιών εργασίας.

Κατηγορία Ι

Αφορά γάντια απλού σχεδιασμού, ικανά να αντιμετωπίσουν ελάχιστους κινδύνους όπως είναι για παράδειγμα τα γάντια καθαρισμού οικιακής χρήσης.

Η συγκεκριμένη κατηγορία επισημαίνεται από τον κατασκευαστή, είναι διαθέσιμη σε διαφορετικά μεγέθη, εμφανίζει τιμές ουδέτερου pH (3.5 με 9) και θεωρείται αβλαβής. Αυτό συμβαίνει καθώς ούτε τα υλικά κατασκευής της συγκεκριμένης κατηγορίας γαντιών, αλλά και οποιαδήποτε φθορά από την χρήση τους δε θα πρέπει να είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο βλαβερά για την υγεία ή για την υγιεινή του χρήστη.

Πρότυπα: EN 420:2003 + A1:2009

Κατηγορία ΙΙ

Τα γάντια εργασίας τα οποία δεν ανήκουν στις κατηγορίες Ι και ΙΙΙ είναι κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν τον ενδιάμεσο κίνδυνο. Τα γάντια αυτής της κατηγορίας θεωρούνται γενικής χρήσης και καλύπτουν πολλά και διαφορετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως το Πρότυπο EN 388 για προστασία έναντι μηχανικών κινδύνων το οποίο τα καθιστά ανθεκτικά έναντι τριβής, κοψίματος, διάσχισης και διάτρησης. 

Κάποια γάντια εργασίας αυτής της κατηγορίας, μπορεί επίσης να ικανοποιούν συγκεκριμένες εφαρμογές όπως:

Τα γάντια εργασίας της κατηγορίας 2 πιστοποιούνται από οργανισμό ανεξάρτητο από τον κατασκευαστή και φέρουν κατάλληλα σήματα για να υποδείξουν τους κινδύνους για τους οποίους παρέχουν προστασία.

Πρότυπα: EN 420:2003, EN 388:2003, EN 511:2006, EN 407:2004, EN 374-2:2003, EN 12477:2001 + A1:2005, ΕΝ 1149-2

Κατηγορία ΙΙΙ

Τα γάντια εργασίας που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, εντάσσονται στα γάντια εργασίας πολύπλοκου σχεδιασμού. Αυτό σημαίνει, ότι είναι ικανά να προστατεύσουν το χρήστη από μη αναστρέψιμους ή ακόμη και θανάσιμους κινδύνους. 

Τα γάντια αυτής της κατηγορίας, είναι συνήθως αδιάβροχα και στεγανά και συμμορφώνονται με πολλά διαφορετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Επίσης, είναι ικανά να προστατεύσουν το χρήστη από εφαρμογές όπως:

Τα γάντια εργασίας αυτής της κατηγορίας, πιστοποιούνται από οργανισμό ανεξάρτητο από τον κατασκευαστή και φέρουν τις απαραίτητες ενδείξεις. 

Πρότυπα: EN 420:2003, ΕΝ 407:2004, ΕΝ 374-3:2003, EN 60903:2003, EN 455

Γάντια εργασίας & Μέσα Ατομικής Προστασίας

Στη χώρα μας σύμφωνα με το άρθρο 4, ο εργοδότης θα πρέπει να κρατά ενήμερο το προσωπικό του σχετικά με τους κινδύνους στο περιβάλλον εργασίας. Έτσι, οφείλει να παρέχει τα κατάλληλα και σωστά σε μέγεθος Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), σε απόλυτη συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Οι επαρκείς οδηγίες για την χρήση τους είναι απαραίτητες. Έτσι ώστε, τα ΜΑΠ να χρησιμοποιούνται για τον σκοπό που αναφέρει ο κατασκευαστής και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Συνεπώς, εάν είστε επιχειρηματίας θα πρέπει να είστε σίγουρος/ή ότι η επιχείρησή σας συμμορφώνεται με τις απαραίτητες Κοινοτικές Οδηγίες και παρέχετε την καλύτερη δυνατή προστασία στους εργαζομένους σας. Από την άλλη, εάν είστε εργαζόμενο,  θα πρέπει να επιλέξετε γάντια εργασίας που όχι μόνο κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, αλλά είναι επίσης εξαιρετικά καλής ποιότητας

Στην εταιρεία MOLOSSOS, θα βρείτε γάντια εργασίας που προστατεύουν υπεύθυνα και καλύπτουν τις διαφοροποιημένες ανάγκες σας, ανάλογα με την εργασία σας. 

Πίσω στο blog